ReferansNutra olarak ürünlerimizle koruyucu hekimlik ve fonksiyonel tıp bakış açısıyla beden, zihin ve ruh sağlığı için faydalı olabilecek gıda takviyelerini üretmeyi amaçlıyoruz.

Günümüzde endüstriyel tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaşması, gıdalarımızdaki vitamin ve minerallerin içeriğini oldukça azaltmıştır. Bununla beraber modern hayat tarzının insan bedeni, zihni ve ruhu üzerindeki negatif etkileri nedeniyle insanlar her zamankinden daha fazla miktarda gıda takviyelerine ihtiyaç duymaktadırlar.

Gıda takviyeleri ve fonksiyonel gıdalar konu olduğunda kalite ve güven çok büyük önem kazanmaktadır. Ürünlerin bilimsel veriler ışığında etkin dozlarda doğru formülasyonu, ham madde kalitesi, ham maddelerin tazeliği, üretimde içeriklerin beyan edilen oranlarda bulundurulması, üretim kalitesi, üretim teknolojisi ve ürünlerin saklanma koşulları gibi konular ürünün kalitesini ve etkinliğini direkt etkilemektedir. ReferansNutra olarak, tüm bu parametreleri dikkatle takip ederek, fonksiyonel tıp uygulayıcılarının ve tüm kullanıcıların kalitesine güvenebileceği bir ürün grubu oluşturmayı hedefledik. Markamızın adını da etkin dozlar ve kaliteli içerik bağlamında sektöre referans teşkil etmesi amacıyla ReferansNutra olarak belirledik.

ReferansNutra 2018 yılından itibaren ürünlerini başta fonksiyonel tıp uygulayıcıları olmak üzere tüm sağlıkseverlerin hizmetine sunmaktadır. Ürünlerimize eczaneler üzerinden ulaşabilirsiniz.